Kwaliteitsproces Triscom

Koe Triscom De producten die Triscom maakt, vereisen een hoog en strikt kwaliteitsniveau. Gedurende het productieproces controlen wij de kwaliteit continu. Of het nu gaat om de kwaliteit van het grondstof, de kwaliteit van de melk of het controleren van de kwaliteit van het eindproduct voordat het aan de consument wordt verstuurd: op al deze momenten wordt de kwaliteit door ons gecontroleerd. Wij passen een preventief monitoringssysteem toe. De onderstaande punten komen hierbij aan bod:

Boerderij

Het kwaliteitsproces begint op de boerderij. De productie van melk wordt gewaarborgd door een veiligheidssysteem. De koeien op de boerderij staan onder controle van de veterinaire diensten. De melk van de koeien wordt opgeslagen en bewaard in een schone tank bij 2 tot 4 graden Celsius.

Aankomst bij de fabriek

Laboratorium Heino Nederland Wanneer de melk arriveert worden er monsters genomen en vervolgens worden deze geanalyseerd. In deze analyses wordt gecontroleerd of het product voldoet aan de voorwaarden. Na goedkeuring wordt de melk verwerkt en gedroogd. Andere ingrediënten die aankomen, ondergaan eenzelfde inspectie.

Productie

De verwerking, temperaturen en in-line controles worden uitgevoerd zoals beschreven in het kwaliteitshandboek. Het gehele productieproces wordt regelmatig gecontroleerd door audit organisaties (SGS) en de overheid (NVWA/COKZ).

Verpakken

Blikken Primavita Standaard verpakken wij in blikken. Deze zijn lucht- en lichtdicht. Elk product wordt voorzien van een batchnummer en een uniek individueel nummer.

Traceren

Elk ingrediënt en verpakkingsmateriaal ontvangt een uniek nummer. Onze leveranciers werken met hetzelfde trackingsysteem zodat elk ingrediënt getraceerd kan worden naar zijn oorsprong.

Door er zeker van te zijn dat elk onderdeel van het proces van excellente kwaliteit is, kunnen wij garanderen dat de kwaliteit van de eindproducten gehandhaafd blijft.