Handelsmissie Indonesië Triscom Holland – IDH deel 2

30 March 2020 • Door Triscom

Handelsmissie Indonesië Triscom Holland – IDH deel 2

Woensdag 11 Maart 2020

Bezoek aan KUD Cipanas Cooperative en bezoek aan boerderij van een van de leden van KUD Cipanas Cooperative

Op woensdag 11 maart bezocht de Agri en Food delegatie van de Handelsmissie Indonesie de KUD Cipanas Cooperatie in Cipanas. De delegatie werd ontvangen met een heerlijke lunch en een presentatie. In de presentatie werd een overzicht gegeven van het aantal leden, aantal koeien en hoeveelheid melk. We keken rond in de fabriek en zagen de melkwagens van het bedrijf. De meeste melk wordt verwerkt tot yoghurtdrankjes. De rest gaat naar de grotere fabrieken van bijvoorbeeld Friesche vlag.

De verpakkingsmachine van de flesjes yoghurtdrank

De tankwagens.

In de middag bezocht de delegatie een boerderij van een van de leden van de cooperatie. De gemiddelde boer heeft 6 koeien. Deze boer had 10 koeien.